Valgkamp

Kampagner til kommuner, Folketinget og Europa-Parlamentet

compass, navigation, direction-151536.jpg
Rådgivning

Få hjælp til at prioritere din politik og din tid, så vælgerne mærker dig hele vejen til valgdagen.

newspaper, read, news-311272.jpg
Presse

Få skrevet læserbreve, debatindlæg, citater og pressetrænet budskab og kropssprog til TV. 

loudspeaker, sound, icon-1042642.jpg
Annoncering

Få testet og annonceret på sociale medier, så dine kampagnemidler bruges effektivt og målrettet på flytbare vælgergrupper.

youtube, video, it begins-1718976.jpg
Video

Få produceret videoer med dine mærkesager i rette format til sociale medier med kvalitet og kort aftræk.

Trivsel, kriminalitet, erhvervsliv, miljø, infrastruktur.

Emnerne er mange, substansen tung.

Men det behøver din kommunikation ikke at være.

Vi finder din tone, dine sætninger, dine mærkesager, så dit aftryk bliver tydeligt.

En valgkamp handler om at være klar, og valgkampe skal times i flere tempi, så vælgerne lunes op.

Din tid skal bruges effektivt på det, som dokumenteret får vælgerne til at mikrokonvertere og til sidst sætte krydset ved dig.

Nu er din viden sikkert så stor, at det sværeste er begrænsningens kunst. 

Samtidig skal modtagerne rammes mange gange, før de husker og sætter krydset ved dig i stemmeboksen.

Derfor skal dine budskaber være korte, klare og banale – langt over din kvalmegrænse.

Og derfor skal dine budskaber testes, og her er sociale medier effektive. 

Vi starter med et lille annoncebudget, afgrænser geografien, laver spor af dark posts, så vi får data på, hvem vi rammer, hvad de interagerer og i hvilket format.

Jo bedre tid du har til at teste inden valgdagen, jo stærkere bliver dit fundament.

Et debatindlæg har sine kvalitetskrav, mens en hurtig video til reels kræver teknik og en anden tone.

Fælles er, at du står på en bund af velafprøvede budskaber og mærkesagstekster, som kan versioneres på tværs af medier.

Fordi en effektiv kampagne hverken er digital eller analog.

Derfor hjælper jeg dig med at føre en hybrid valgkampagne, så du rammer vælgerne på gaden såvel som i feedet med din politik.

Den hybride valgkamp er den eneste, du vinder med.

Jeg bruger cookies på min hjemmeside.